Loading…

Föreningen

Fisket i Västra Nedsjöns fiskevårdsområde förvaltas av en förening som representerar fiskerättsinnehavarna. Totalt 39 fastighetsägare (grupper av fastigheter).

Styrelsen nås genom epost vastranedsjon@gmail.com eller genom att kontakta någon av ledamöterna direkt.

Styrelsens ledamöter:

Marcus Klang, (ordf.) 0706-000199

Martin Tengfjord (ledamot) 031-3886806

Åke Hell, (sekreterare) 0706-711066

Anna Kuthy, (kassör) 0703-286281

Ruby Berner, (suppleant) 0704-441209

Stadgar:

Föreningens nuvarande stadgar antogs 1990. Dessa stadgar bygger på de normalstadgar som Länsstyrelsen har godkänt.

Styrelsemötesprotokoll:

Kan erhållas efter begäran hos sekreteraren.

Stämmoprotokoll:

Sänds ut till medlämmarna efter att de justerats.