Loading…

Om Västra Nedsjön

Västra Nedsjön är en sjö i och Härrydas och Bollebygds kommuner i Västergötland och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön är 35 meter djup, har en yta på 2,67 kvadratkilometer och befinner sig 121 meter över havet. Sjön är reglerad. Vid provfiske har bland annat abborre, gädda, mört och nors och ål fångats i sjön. Västra Nedsjön är genom en kanal förbunden med Östra Nedsjön.

Delavrinningsområde

Västra Nedsjön ingår i delavrinningsområde (640416-130041) som SMHI kallar för Utloppet av Västra Nedsjön. Medelhöjden är 148 meter över havet och ytan är 17,19 kvadratkilometer. Räknas de 2 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 57,82 kvadratkilometer. Gullbergsån (Mölndalsån) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter 45 kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (62 %). Avrinningsområdet har 2,84 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 16,5 %. Bebyggelsen i området täcker en yta av 2,18 kvadratkilometer eller 13 % av avrinningsområdet.